Recent Articles

Lykkelig på Ljabruskolen

Lykkelig på Ljabruskolen

Den offentlige skolen klarer ikke å dekke alle behov. Les om en reise fra vanskelig integrering i normalskole til Ljabruskolens trygge havn. Av Maj-Christel Skramstad,…

Read Article →
Barn - voksen-relasjon i endring

Barn – voksen-relasjon i endring

Den senere tid har jeg brent inne med et spørsmål som handler om grenseoppgangen mellom hjem og skole, mellom barn og voksen. Jeg oppsøker en…

Read Article →
Det viktige møtet

Det viktige møtet

Etter mange års erfaringer både fra foreldre- og lærersiden av bordet – eller rettere, av barnet, ønsker jeg i denne teksten å dele noen tanker…

Read Article →

More Articles