Recent Articles

VAKSINASJON ER ET SENTRALT HELSEPOLITISK VERKTØY

VAKSINASJON ER ET SENTRALT HELSEPOLITISK VERKTØY

Det har i den senere tid vært diskusjon om steinerskolenes holdning til vaksinasjon, sist i Aftenposten (Kristian Gundersen 12. mars). Det kan se ut til at barn…

Read Article →
ÅPENT BREV TIL ANDREAS SCHLEICHER, OECD, PARIS

ÅPENT BREV TIL ANDREAS SCHLEICHER, OECD, PARIS

Steinerskolen er bekymret for at overdreven fokusering på standardiserte tester kan medføre at vi mister det brede dannelses-oppdraget ut av skolen, og vi er glade for å…

Read Article →
Lykkelig på Ljabruskolen

Lykkelig på Ljabruskolen

Den offentlige skolen klarer ikke å dekke alle behov. Les om en reise fra vanskelig integrering i normalskole til Ljabruskolens trygge havn. Av Maj-Christel Skramstad,…

Read Article →

More Articles