Nasjonale prøver

28 november 2017 / By Henrikke Mørck

Nasjonale prøver favner ikke steinerskolens elever!

De 30 forskjellige steinerskolene i Norge drives etter en godkjent, alternativ læreplan som er annerledes enn Kunnskapsløftet med hensyn til både innhold og progresjon. Nasjonale prøver baserer seg på den offentlige læreplanen. Det oppstår et stort dilemma for steinerskolelærere, steinerskoleforeldre, og ikke minst steinerskoleelever når de testes i noe de ennå ikke har lært og når resultatene presenteres som i en konkurranse; med vinnere og tapere.

Nasjonale prøver er mer enn bare en kunnskapstest. Det er også en prøve som tester evner som elevene ved Steinerskolen har fått dispensasjon fra å bli undervist i, eksempelvis databruk. Mange er nok ikke klar over at elever ved steinerskolen har fritak for dataundervisning frem til 5.trinn. Fritaket fra dataundervisningen gir rom for en annen type læring og utgjør en viktig del av egenarten ved vår skole, og vi kan gjerne argumentere for hvorfor dette er en stor fordel for barna.

Steinerskoleforbundet har lenge arbeidet for og ønsket at elevene ved våre skoler skal få fritak for nasjonale prøver. Vår læreplan er godkjent på grunnlag av at de representerer et faglig-pedagogisk alternativ som går inn under lovens begrep anerkjent pedagogisk retning. De nasjonale prøvene har en struktur og representerer en målemetode som står i kontrast til det pedagogiske grunnlaget som steinerskolene bygger på. I 2010 fikk vi et avslag fra Kunnskapsdepartementet på våre gjentatte klager med dette som argumentasjon.

Våre elever gjennomfører nasjonale prøver på lik linje med elever fra alle landets skoler, men resultatene sier dessverre ingenting om læringsutbyttet ved steinerskolen!

Leave a Comment

*Please complete all fields correctly