Summende skoler

18 januar 2018 / By sadmin

LAST NED VÅR NYE BROSJYRE

Å studere bier på nært hold og oppleve året i bisamfunnet er en unik læringsarena for både store og små. Hvis man som skole er så heldig å ha egne bier eller mulighet til å besøke en bigård i nærområdet, finnes det uendelige muligheter for å inkludere dette arbeidet i undervisning på alle trinn.

Steinerskolen har en lang og god tradisjon med å inkludere de praktiske og jordnære fagene i undervisningen og dette er vårt bidrag til «Grønn skole» satsningen fra Steinerskoleforbundet. Heftet inneholder aktiviteter og matoppskrifter fra egne og andres erfaringer knyttet til arbeid med bier  i undervisningssammenheng.

BIER2

Kapitlene i dette hefte handler om biodynamisk birøkt, året i bikuben, etablering av bigård i skolen, skolene, aktiviteter, matoppskrifter.

BIER3