ARTIKLER

Hva er grønn skole?

Hva er en grønn skole? Steinerskoler verden over har mye til felles, samtidig som de fremstår som selvstendige og egenartede, de deler mange grunnleggende verdier og interessant nok kommer de...

IKT i Steinerskolen?

Steinerskolene har gjennom tidene måttet tåle kritikk for å være en IT-sinke[1] og de er blitt fremstilt som et skoleslag som er imot data. Også under godkjenningsprosessen av læreplanene var...