Pedagogikk

Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Elevene skal i voksen alder kunne forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.

Dette krever fordypning gjennom periodeundervisning, gjennom en helhetlig og allsidig undervisning der teoretiske, kunstneriske og håndverksmessige øvelser likestilles og gjennom en engasjert lærer som fra første dag møter eleven som likeverdig, men som er tydelig i sitt lederskap overfor klassefellesskapet og elevgruppen.

Les hele artikkelen

Steinerskoler

Det er 30 Steinerskoler i Norge. Noen har bare grunnskole, andre bare videregående trinn. Enkelte er spesialisert på barn med spesielle behov. Finn din skole her!

Ved en helsepedagogisk skole  tilbys det undervisning til elever som av ulike årsaker ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning. Elevene har hele skoletilbudet i egne grupper med stor lærertetthet. Undervisningen følger i vesentlige trekk Steinerskolens læreplan, men er tilpasset. Helsepedagogiske skoler har egne inntaksprosedyrer og eget inntaktsreglement. For mer informasjon om Helsepedagogisk skole, kontakt skolen direkte.

På nettsidene til BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN, vi man til enhver tid finne en oppdatert liste over alle Steinerskolene i verden. I skrivende stund  er det 1092 Steinerskoler i 64 land, og 1857 Steinerbarnehager i mer enn 70 land.

Aktuelt

Kontakt

Steinerskoleforbundet har kontor i Oslo sentrum.
+ 47 - 22 54 25 40 | forbundet@steinerskolen.no
Kontoret
Medarbeidere
Styret
  • Anders Berg- styreleder
  • Anne Bakken
  • Anne Cathrine Bernhardsen
  • Arne Øgaard
  • Helga Brekke
  • Hilde Søraas
  • Silje Nøstdal Storheim